ONCOERA LINE UYGULAMA SETLERİ

Anasayfa / ONKOLOJİ / ONCOERA LINE UYGULAMA SETLERİ

ONCOERA LINE UYGULAMA SETLERİ

Kanser tedavisinde kullanılan onkoloji ilaçları, toksik etkilerinden dolayı özel koşullarda hazırlanmalı, uygulanmalı ve atılmalıdır.


Protokole uygun bir şekilde hazırlanan ilaçların, doğru hız ve doğru dozda uygulanması, tedavinin etkinliği açısından son derece önemlidir.

Onkoloji Uygulama setleri, ayaktan ve yataklı kemoterapi uygulamalarında kullanılan, hasta konforunu ön planda tutan en güvenli çözümdür.

Bu setlerde kapalılığı sağlayan iğnesiz konnektörler kullanılmaktadır.

 • Uygulama esnasında Işıktan koruma gereken ilaçlar için, Işıktan korumalı set seçenekleri mevcuttur. 
 •  Anzatax, Taxol, Taxel, Taxotere gibi Paklitaxel etkin maddesine sahip, ilaçlar için 0.22 mikron filtreli setler kullanılmalıdır. 
 •  Polyürethan veya Dehp Free Pvc Tubing set çeşitleri bulunmaktadır. 
 •  Serbest akışı engelleyen entegre valf seçenekleri mevcuttur. 
 •  Entegre güvenlik bileşenleri ile uygulamanın başlangıcından sonlanıncaya kadar, hazırlık aşaması dahil kapalı sistem oluşturur. Damla haznesinde bulunan ve gözenek boyutu 15 µm ve altı olan, bir partikül filtresi, partiküllerin infüze edilmesini önlemektedir, 
 •  Spike'ın içindeki bulunan bakteri filtresi infüzyon çözeltisinin bulunduğu kabı kontaminasyon riski olmaksızın havalandırılmasını sağlar. 
 •  Kapalı sistem hava embolizmi ve kimyasal kontaminasyon risklerini en aza indirger. 
 •  Birden fazla sıvı infüzyonu bir kerede daha hızlı ve daha hijyenik olarak hazırlanabilir 
 •  İş yükü önemli ölçüde azalır 
 •  Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar 
 •  Hastaya bağlanana değin kapalı sistemi muhafaza eder 
 •  Kullanıcılar ilaçlarla kontamine olmaz